THỊ TRƯỜNG HÔM NAY
Cập nhật lúc : 04/12/2015 3:09:18 CH
HSX 571,62 0,00 / 0,00%
Cổ phiếu tích cực
Cổ phiếu tăng giá
Cổ phiếu giảm giá
CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI
Cập nhật lúc 21/04/2019 12:18:04 SA
TỶ GIÁ VÀNG
Vàng Mua Bán Thị trường
14 K 22.090 23.090 TPHCM
18 K 28.670 29.670 TPHCM
24 K 38.750 39.350 TPHCM
SJC 39.270 39.370 TPHCM
SJC 1 Kg 37.300 37.800 TPHCM
SJC 10L 37.300 37.800 TPHCM
SJC 1c 37.300 37.830 TPHCM
SJC 1L 37.300 37.800 TPHCM
SJC 2c 37.300 37.830 TPHCM
SJC 5c 37.300 37.820 TPHCM
SJC 39.270 39.350 HN
Cập nhật lúc 18/07/2011 2:57:08 CH
ACL  9,50  6,74%         AGM  12,10  6,14%         CCL  3,40  6,25%         CIG  1,20  -7,69%         DHI  3,90  -9,30%         DHL  3,80  -9,52%         DPC  18,80  8,67%         DTT  8,00  6,67%         FDT  30,80  10,00%         GBS  1,20  -7,69%         GMX  14,20  9,23%         GTT  1,30  8,33%         HAD  31,50  -9,48%         HAS  4,20  -6,67%         HBS  4,40  10,00%         HDG  25,00  6,38%         HEV  10,20  -8,93%         HOT  33,50  -6,94%         KSQ  7,70  -30,00%         KTS  19,80  10,00%         KHA  29,40  -6,67%         L43  5,50  10,00%         MCL  1,00  -9,09%         MDC  8,40  -9,68%         MTG  1,80  5,88%         NDN  6,70  9,84%         NVC  0,80  14,29%         PNC  13,10  6,50%         PTL  1,80  5,88%         PV2  2,60  8,33%         RIC  11,10  -6,72%         S55  24,80  -9,49%         SAP  17,10  -10,00%         SHI  13,40  -6,94%         SII  27,50  -6,78%         SRC  37,90  6,76%         VAT  4,60  -9,80%         VC7  3,00  -9,09%         VE1  2,30  9,52%         VNH  1,10  -8,33%         
Kiến thức đầu tư
Theo mã chứng khoán
Quý khách có thể đặt lệnh qua số điện thoại : 04.35746686.
Tại VSM, những tài năng trẻ sẽ luôn có cơ hội việc làm tốt nhất
Đăng ký dịch vụ SMS, nhắn tin VSM gửi 6089.
Quý khách hàng có thể tải xuống tại đây các dữ liệu về tài chính, chứng khoán.
Điện thoại : 04.35746686
Skype : vsm
Email : supports@vsm.vn
Quý khách hàng có thể tải xuống tại đây dữ liệu MetaStock phục vụ cho việc phân tích đầu tư.