Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
VN-INDEX 571,62 0,00 / 0,00%
SLGD: 0   KLGD: 0   GTGD: 0,00
HNX-INDEX 61,33 -0,19 / -0,31%
SLGD: 7.656   KLGD: 22.562.235   GTGD: 163,52 tỷ
UPCOM-INDEX 41,97 +0,05 / +0,12%
SLGD: 57   KLGD: 74.867   GTGD: 661,44 triệu
Tích cực, tăng giá, giảm giá
Khối lượng Giá Thay đổi
OGC 8.935.140 3,90 +0,20(+5,41%)
FLC 6.842.360 8,10 -0,10(-1,22%)
VHG 4.217.800 7,70 +0,20(+2,67%)
HQC 3.879.580 6,70 +0,30(+4,69%)
SBT 3.029.660 18,50 -0,10(-0,54%)
HHS 2.735.720 15,90 +0,30(+1,92%)
ITA 2.604.320 6,20 0,00(0,00%)
HAG 2.120.730 12,20 -0,10(-0,81%)
KDC 2.065.780 27,50 0,00(0,00%)
ASM 1.728.620 14,00 -0,10(-0,71%)
Sự kiện trong tuần
Không có sự kiện trong tuần