Chính sách phần mềm theo dõi lưu lượng truy cập website VSM analytics được thiết lập để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được thu thập. VSM analytics cam kết tuân thủ các quy định và quy tắc liên quan đến bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng.

Thu thập thông tin

VSM analytics thu thập thông tin về lưu lượng truy cập trang web bao gồm: địa chỉ IP, trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập, tần suất truy cập và các trang web được truy cập từ trang web của chúng tôi. VSM analytics không thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của người dùng.

Bảo mật thông tin

VSM analytics sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin được thu thập và tránh mất mát, sử dụng sai cách hoặc truy cập trái phép. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin khi được truyền trên mạng.

Sử dụng cookie

VSM analytics sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của người dùng để giúp trang web phân biệt giữa các lần truy cập của người dùng. Người dùng có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể làm giảm tính năng của trang web.

Chia sẻ thông tin

VSM analytics không chia sẻ thông tin được thu thập với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi trong việc hoạt động của trang web. Chúng tôi cam kết không bán hoặc cho thuê thông tin của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Điều khoản sử dụng

Người dùng được yêu cầu tuân thủ các điều khoản sử dụng của VSM analytics khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chấp nhận việc sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích phi pháp hoặc vi phạm quyền riêng tư của người dùng khác.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc băn khoăn nào liên quan đến chính sách bảo mật và cookie của VSM analytics, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

VSM analytics cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được thu thập. Chính sách phần mềm theo dõi lưu lượng truy cập của chúng tôi là để đảm bảo rằng người dùng có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi và để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu thu thập được.