Chính sách thanh toán


 • Thanh toán bằng tiền mặt
 • Chuyển khoản ngân hàng
 • Ví điện tử MMO
 • Đối với khách hàng cá nhân: Thanh toán phải được thực hiện ngay sau khi bắt đầu triển khai dịch vụ ứng trước tối thiểu là 50% tổng giá trị dịch vụ.
 • Đối với khách hàng doanh nghiệp: Thời hạn thanh toán là 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn. và ứng lần đầu để triển khai dịch vụ là 50%
 • Không tính phí cho các phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.
 • Ví điện tử: các khoản phí thanh toán sẽ tính theo ví điện tử nếu có
 • Nếu khách hàng không thanh toán đúng thời hạn, chúng tôi sẽ liên lạc để nhắc nhở và cùng đến thỏa thuận thời hạn thanh toán mới.
 • Nếu khách hàng vẫn không thanh toán sau khi được nhắc nhở, chúng tôi có thể sử dụng các biện pháp pháp lý để thu hồi khoản tiền nợ.
 • Nếu khách hàng muốn hủy bỏ đơn hàng hoặc dịch vụ, phải thông báo cho chúng tôi trước khi thanh toán được thực hiện.
 • Chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng thanh toán các chi phí đã phát sinh trước khi hủy bỏ đơn hàng hoặc dịch vụ.
 • Nếu khách hàng muốn hoàn trả hàng hoặc dịch vụ, phải thông báo cho chúng tôi và tuân thủ các quy định về hoàn trả của chúng tôi.
 • Hoàn trả sẽ được xử lý sau khi chúng tôi xác nhận và nhận lại hàng hóa hoặc dịch vụ đã được trả về và đáp ứng các điều kiện hoàn trả của chúng tôi.

Ngân hàng: ACB

 • Chủ tài khoản: LE MINH UT
 • Số tài khoản: 120299998

Ngân hàng: Vietcombank

 • Chủ tài khoản: LE MINH UT
 • Số tài khoản: 9499749999