quyền lợi dành cho người bán

(được quảng cáo miễn phí, nguồn người mua tìm sản phẩm nhiều, bán được nhiều hàng hơn,…)

CHÍNH SÁCH NGƯỜI BÁN

Chất lượng sản phẩm

Người bán cần đảm bảo sản phẩm được cung cấp đạt chất lượng tốt nhất có thể. Nếu sản phẩm có bất kỳ vấn đề gì về chất lượng, người bán cần cung cấp sự hỗ trợ để khách hàng có thể giải quyết vấn đề.

Người bán cần đảm bảo các bài viết mô tả sản phẩm được cung cấp có độ chính xác cao và đầy đủ thông tin để khách hàng có thể hiểu rõ về sản phẩm. Bài viết không nên có thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm.

Người bán cần đảm bảo hình ảnh sản phẩm được cung cấp là chất lượng tốt nhất có thể, đảm bảo rõ ràng và chính xác về sản phẩm. Người bán nên sử dụng các hình ảnh chất lượng cao và đảm bảo các hình ảnh được tải lên là do chính người bán cung cấp.

Người bán cần đảm bảo rằng các sản phẩm được cung cấp không vi phạm bản quyền của bất kỳ bên nào. Nếu có bất kỳ vi phạm bản quyền nào, người bán sẽ phải chịu trách nhiệm và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý.

Người bán cần đảm bảo rằng sản phẩm được cung cấp được hỗ trợ bảo hành. Nếu có bất kỳ vấn đề nào về sản phẩm trong thời gian bảo hành, người bán cần cung cấp sự hỗ trợ để khách hàng có thể giải quyết vấn đề.

Người bán cần đảm bảo cung cấp sự hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Người bán cần cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc để khách hàng có thể liên lạc khi cần hỗ trợ và trả lời các câu hỏi của khách hàng một cách chuyên nghiệp.

faq

Nếu người bán không tuân thủ chính sách này, vsm.vn có thể tạm ngừng, không duyệt nội dung hoặc chấm dứt kinh doanh với người bán.