Chính sách về dịch vụ rút gọn liên kết tại VSM:

  • Cam kết chỉ rút gọn các liên kết hợp pháp và an toàn cho người dùng.
  • Các liên kết sẽ được kiểm tra trước khi được rút gọn, để đảm bảo rằng chúng không phải là liên kết độc hại, lừa đảo, liên kết sex hoặc liên kết vi phạm pháp luật.
  • VSM không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi việc sử dụng các liên kết đã rút gọn.
  • Nếu bất kỳ liên kết nào được tìm thấy là không hợp pháp hoặc không an toàn, VSM sẽ ngay lập tức loại bỏ nó khỏi dịch vụ của mình và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề.
  • VSM sẽ không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • VSM cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân.
  • Người dùng phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng các liên kết đã rút gọn, và không được sử dụng chúng để vi phạm pháp luật hoặc gây hại cho người khác.

Chúng tôi hy vọng rằng chính sách này sẽ giúp cung cấp dịch vụ rút gọn liên kết an toàn và hợp pháp cho người dùng của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.