Chính sách về dịch vụ content AI và IMG AI tại VSM:

  • Dịch vụ content AI và IMG AI tại VSM được sử dụng để tạo ra nội dung và hình ảnh tự động với mục đích giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tạo ra nội dung và hình ảnh.
  • Nội dung và hình ảnh được tạo ra bằng dịch vụ này sẽ được đảm bảo độ chính xác và tính đúng đắn với những thông tin được cung cấp.
  • VSM sẽ không sử dụng dịch vụ này để tạo ra nội dung hoặc hình ảnh bất hợp pháp, nhạy cảm hoặc gây hại cho người khác.
  • Nội dung và hình ảnh được tạo ra bằng dịch vụ này sẽ thuộc quyền sở hữu của người dùng và được bảo vệ bởi các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ.
  • VSM không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc hình ảnh nào được tạo ra bằng dịch vụ này.
  • VSM cam kết bảo mật thông tin của người dùng và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Nếu có bất kỳ vấn đề hoặc khiếu nại nào liên quan đến nội dung hoặc hình ảnh được tạo ra bằng dịch vụ này, người dùng có thể liên hệ với VSM để được hỗ trợ và giải quyết vấn đề.

Chúng tôi hy vọng rằng chính sách này sẽ giúp đảm bảo tính an toàn, chính xác và hợp pháp cho dịch vụ content AI và IMG AI tại VSM. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.